Programul Casa Verde

Casa Verde 2016

Programul Casa Verde 2016

In luna Octombrie 2016 s-a lansat Programul Casa Verde privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice si persoane juridice.

instalatie solare Casa Verde 2016
Instalatie cu panouri solare

Finanțarea se acordă după cum urmează:

  1. până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
  2. până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
  3. până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer/aer.

Ghidul de finantare il puteti viziona aici.

panouri solare Program Casa Verde
Panouri Solare Casa Verde

Criterii de eligibilitate a solicitantului

1. Este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică și are domiciliul pe teritoriul României;

b) este proprietar / coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcție pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanțare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligații restante la bugetul de stat, bugetul /  bugetele local/locale, conform legislației naționale în vigoare;

d) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; e) nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

2. Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente – locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.

Scopul Programului Casa Verde

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanțarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Update 12 Octombrie 2016: Programul ”CASA VERDE CLASIC” pentru persoanele fizice a fost suplimentat cu 20 de milioane de lei !

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a luat decizia suplimentării bugetului alocat populației pentru Programul Casa Verde de la 60 de milioane de lei, la 80 de milioane de lei. Prin această decizie, aproximativ 3.000 de noi beneficiari vor putea accesa acest program.